Tag: Tom Noonan

Anomalisa – życie, którego chcesz i od którego uciekasz

Anomalisa to prosty film o trudnych sprawach. Albo trudny film o prostych sprawach. Johnson i Kaufman o życiu mówią jak wszyscy. I jak nikt inny.